Landsbymøte 2019: Hva gir «bolyst og blilyst»?

Landsbymøte 2019: Hva gir «bolyst og blilyst»?

Hvordan skal Nordreisa vinne attraktivitetskonkurransen for å tiltrekke seg ungdom, tilflyttere, tilbakeflyttere og beholde oss som er her?  Gode fritidstilbud, flere arbeidsplasser, offentlig tilbud, servicetilbud?  

Vår nyvalgte landsbyhøvding Hilde Nyvoll, inviterer til årets Landsbymøte. Det serveres varm mat fra kl 18.00, og kl 18.30 er vi gang på kulturscenen og en innholdsrik kveld som avsluttes seinest kl 21.15 – med trekning av gavekort blant de som har deltatt.

PROGRAM

  • Status siden siste møte, landsbyhøvding og ordfører Hilde Nyvoll
  • «Vang byggjer Vang». Hør og lær av Hallgrim Rogn, innoVANGsjonsminister i en kommune som har lykkes med å bli en attraktiv plass å bo.
  • Film av Jørn Holm
  • Hvor attraktiv er Nordreisa egentlig? Sofasamtale med utvalgte innbyggere fra Nordreisa, ledet av redaktør i Framtid i Nord Kjetil Nilsen Skog
  • «Attraktivitet: evne – vilje – muligheter. Hva gjør vi?» Prosess ledet av Inger Birkelund og Trude Indrebø
  • Trekning gavekort

Møtet og mat er gratis. Deler av møtet streames av Framtid i Nord. Påmelding under, eller kontakt Anja Thonhaugen, Halti næringshage, anja.thonhaugen@haltinh.no, 99 42 14 11
Påmeldingsfrist 12.november!

Vi ønsker deg velkommen til landsbymøte 2019! Møt fram og bidra til å gjøre Nordreisa mer attraktiv!

 

Med vennlig hilsen Nordreisa kommune ved ordfører/landsbyhøvding

Nordreisa kommune

Back To Top