Om Landsbymarked

«… ved utløpet av Reisaelva dannes ei naturlig havn – i tidligere tider var Kvænnes et møtepunkt mellom øst og vest, mellom de som kom fra fjellet – fra vidda – og de som kom sjøveien. Her var det markedsplass fra tidlig på 1700-tallet. Til markedet kom bygdefolk og tilreisende fra hele regionen, handelsmenn fra Tornedalen og fra kirkestedet på Skjervøy. Fangstmenn og bønder.

Det var vinter, mørkt og helt sikkert kaldt. Men liv og røre, bålkaffe, møter mellom folk som ikke hadde sett hverandre på lang tid, eller kanskje markedet var arena for det første møtet – mangt et kjærestepar fant hverandre i varmen rundt bålet. Lappemarkedet ble arrangert fire uker før jul. Tilreisende samer og tilbød sine varer i bytte med bygdefolket – rein til slakt, reinost, reintunge, fuglefjær, reinskinn, pesker, reinskinnshansker og skaller. Og bygdefolket solgte fisk og fiskeprodukter, tobakk, salt, mel, vadmel og noen ganger brennevin tilbake. 

Kvenmarkedet fant sted 4 uker etter jul. Kvenene tilbød smør, egg, jern og stålvarer, seletøy og ploger – kvenplogene var høyt skattet. Til gjengjeld kjøpte de fiskevarer, salt- og brennevin. Og da som nå: råvarene som Moder Jord så villig har skjenket oss, ull og varme klær, gaver til de du e glad i – og opplevelser som bidrar til et godt liv. Viktigst av alt – et møte mellom folk, mellom kulturer – samhold og varme – liv og lyst i mørketida»

Premierer stand og stunt

Landsbymarked ønsker å bygge på disse gamle markedstradisjonene – blant annet ved å premiere beste stand og beste «stunt» som bygger opp om det beskrevne miljøet.

Eiere

Landsbymarked AS ble stiftet i mars 2015. Eiere er Bios AS, Slottet Gård, Magne Henriksen, Skogstad gård, Johs H. Giæver AS, Reisa AS, Naked Event AS, ihana! as.

Vår visjon: Landsbymarkedet og Nord-Troms regionen er kjent for gode råvarer, dyktige matprodusenter og en mørketidsfest som er en unik opplevelse for befolkning og besøkende.

Back To Top