Referat fra Landsbymøte 2015

Torsdag 12. november kl 18-22 gikk Landsbymøtet av stabelen. Landsbymøtet er et forum hvor næringsliv, befolkning og politikere sammen kan drøfte og bli enige om viktige tiltak videre – tiltak som skal bedre forholdene for alle i Nordreisa nasjonalparkkommune – innbyggere, beslutningstakere, besøkende og næringsliv. Det er ordfører og varaordfører som har tatt initiativ til møtet, og vi satser på at Landsbymarked skal arrangeres hvert år under Landsbymarkedet.

Årets arrangement hadde handel- og service som tema, og problemstillingen var:
Hvordan kan Landsbymøtet være med på å utvikle Sørkjosen-Storslett som handelssted?

Fra arrangørene møtte ordfører Øyvind Evanger, varaordfører Olaug Bergset, Lill Beate Josefsen (NNF), Inger Birkelund (Landsbymarked) og Johnny Mikkelsen (Sparebank1 Nord-Norge). Det var 28 forhåndspåmeldte deltakere til møtet, og 30 som møtte og deltok fram til trekning av gavekort som siste post i programmet.

Rune Benonisen (Link til forelesning: StedsutviklingiNPlandsbyen-RuneBenonisen) og Beate Brostrøm hadde innledningsforedragene, deretter var det idéprosess ledet av ihana! v/Inger Birkelund og Halti næringshage v/Trude Indrebø. Her følger et referat av idéprosessen:

mat gruppe_rev tavle

Del 1: Velge retning – stikkord på hva som kjennetegner et godt handelssted:

1. Servicetilbud: Helsetjenester, servicetilbud, allsidig og sterkt næringsliv, overnatting, unike varer og godt vareutvalg, mat, unike butikker
2. Lokal infrastruktur: Oversiktlig og lett tilgjengelig, åpnet, gode parkeringsmuligheter, bobilparkering/camping
3. Aktiviteter: Tilbud for mann og barn, kultur, fotball, idrett, mat, festivaler, aktiviteter og opplevelser
4. Infrastruktur: Kommunikasjon omland, flyplass, internett og vei
5. Kvalitet: Godt rykte, omdømme, god stemning/atmosfære, samarbeid, service
6. Nærmiljø: inkluderende, sitteplasser, torg, møteplasser, fortetta stoppesteder – en plass å være
7. Folk: Stolthet, samarbeid, vertskap/service turister, besøkende, kunder
8. Klima: Vind, sol, lys – ta vare på egenart og tilpasse tilbudet til klima (kvalitet)

Valgt retning videre:
Servicetilbud (15 stemmer) , lokal infrastruktur (17 stemmer) og Nærmiljø (14 stemmer)

Del 2: Innenfor valgt retning – en konkret handling vi kan gjøre som du/gruppa kan formulere i én setning, skrive på en lapp og legge fram for Landsbymøtet etterpå!

 • Servicenæringen kan samarbeide for å spisse/øke kompetansen for å bedre kvalitet – gjennom f.eks felles kursing.
 • Tilby kurs til næringslivet
 • Reguleringsplan på Storslett
 • Bygge om krysset i dalaveien
 • Shuttlebuss fra Tromsø
 • Sette opp Landsbykart over fasiliteter
 • Bedre skilting av parkeringsplasser i sentrum
 • Variert bomiljø i sentrum
 • Markedsstrategi – lage en plan over aktiviteter som vi samarbeider om
 • Flere aktiviteter som trekker folk – utover handel og servicenæring
 • Tilstrebe oss en unik vareprofil (varekunnskap, service, unike produkter)
 • Bygge felles parkeringsplass (REMA1000/Gammen/Byggevarehuset) med torg gjennom
 • Servicevennlige stoppeplasser for folk/tilreisende med nødvendige fasiliteter (strøm, vann, avfall)
 • Sentrumsnær bobilstopp
 • Utpeke område for bobilparkering sentrumsnært
 • Tufteparkaktiviteter
 • Utforme et visuelt levende torg/møteplass med skulpturer, fontene, kunstnerisk utforming
 • Godt synlig torg med synlig og lett parkering nært sentrum
 • Realisere torg i sentrum
 • Hindre gjengroing av nærmiljøet
 • Juletrebelysning i Trekanten

Del 3: Lande tiltak som vi er enige om (konkret tiltak, ansvarlig og tidsfrist)

1. Igangsette felles kurs/seminarer for servicenæringa/handelsbedriftene (service/varekunnskap)
Ansvar: Lill Beate, NNF.
Tid: Februar/Mars
Ressurser: NTSS, Halti nh, Næringsfondet, NFF/Butikkgruppa

2. Igangsette reguleringsprosess og få oppstartvedtak på torg i sentrum av Storslett.
Ansvar: Ordfører/varaordfører som tar saken videre til Miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Tidsfrist: 1. kvartal 2016.
Oppfølging: Realisering tema på neste Landsbymøte

3. Utpeke område for bobilparkering sentralt – i gangavstand fra sentrum.
Ansvar: Varaordfører tar det med til næringsutvalget.
Tid: Umiddelbart
Oppfølging: Bjarne og Torstein følger det opp

4. Juletrelys til trekanten
Ansvar: Jane/Bios Café
Tid: Innen onsdag 25. november

Trekning av reisegavekort til Grüne Woche, Berlin i januar 2016:
Vinner ble Jane Johansen.

Møtet hevet kl. 21.45.

 

Kulturinnslag: ihana! v/Bjarne Hagen
Fotografer: Trude Indrebø og Ellinor Hagan
Mat: Bios Café AS

 

gruppe2_rev  stemme_rev ihanaordfoerer

Back To Top